title logo

DNA Surveillance

Species identification with DNA

Brazilian Parrots Home About How to Use The Science Links and Publications Data Ownership
Search Cluster (Simple) Cluster (Advanced) Maximum Likelihood Example Data
Suspicious Polly (16S)
Answer: Ara ararauna
Details: gi|71648637|gb|U70750.2|AAU70750 Ara ararauna 16S ribosomal RNA gene, partial sequence; mitochondrial
Sequence:
CCTACCGAGCCGGGTGATAGCTGGTTGCCTGCAAAACGAATCTAAGTTCCCCCTTAACCC
CTTTCCCCCCCGACAAACCCAACCCGAATGTAATAGTTAAGGGCTATTTAAAGGGGGTAC
AGCCCCTTTAAAAAAGGACACAACCTCCACCAGCGGATAACCCCCGTACATCCAACCCGG
TGGGCCTTAAAGCAGCCACCCCCAAAGATTGCGTCAAAGCTCCATCAACTAAAAACCCCC
AAAACCAATGCGACTCCCTACATCCACAGCAGGCCAACCTATAACAATAGATGAATTAAT
GCTAGAACGAGTAACCAGGACACCACGTCCCCCCAAGCGCTAGCCTACACACCATTAACA
GCAAAACCTCAATAATAACTACCCACCGTTGAACACACCCTGTCAACCCAACTCAGGAGC
GCACACTGGAGTGATCAAAGTCTACAAAAGGAACTCGGCAAACCTAAGGCCCGACTGTTT
ACCAAAAACATAGCCTTCAGCCAAACAAGTATTGAAGGTGATGCCTGCCCGGTGACATCA
TGTTTAACGGCCGCGGTATCCTAACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCAATTGTCCCATAAAT
CGAGACCTGTATGAATGGCTAAACGAGGCCTTAGCTGTCTCCTGTAGACAATCGGTGAAA
CTGATCTCTCTGTACAAAAGCAGAGATAAGCACATAAGACGAGAAGACCCTGTGGAACTT
TAAAAATCAATAGCCACCCCACCCAACTCACTAGCCTACCTGGGCCCACCACCTAAGACA